MenighetenMøteprogram for våren 2024 er klart.


Velkommen 

Oppstart

Menigheten startet opp sitt arbeid ved innvielsen av lokalet i september 1978.

 

Hvem er vi?

Vi er helt alminnelige mennesker som har opplevd frelsen i Jesus Kristus.

 

Hva ønsker vi?

Dette nye livet vil vi så gjerne at også andre skal få oppleve. Derfor ønsker vi å stå sammen med deg og invitere deg til felleskapet. Misjonsmenigheten er til for å lede nye mennesker til tro på Jesus, inkludere dem i menigheten, hjelpe dem til å vokse i troen og finne sin tjeneste og istandsette dem til å vinne nye mennesker for Jesus.

 

For hvem?

Samlingene våre er åpne for alle. Har du lyst til å besøke oss er du hjertlig velkommen. Se i programmet når vi samles.

 

Visjon

Menighetens visjon er "Marnardal til tro på Jesus".

 

Strategi

Hvordan tenker vi å organisere vår visjon i det praktiske liv? Den viktigste nøkkelen er:

Relasjoner! Det er dette den kristen tro handler om: Relasjon med Gud og relasjon til våre medmennesker.

 

Tilslutning

Menigheten er tilsluttet Misjonskirken Norge.

Fra Misjonskirkens 125-årige historie, har vi følgende verdier:

 

  


*Bibeltroskap. Vi tror Bibelen er Guds Ord, og en rettesnor for hva vi skal tro og hvordan vi skal leve.

   *Motto: "Guds barns enhet og menneskers frelse".